hans-jörg frey

Plakat "Bank Banker Bankrott":
© Michael Hensel. Honorarfrei bei Namensnennung.
Download: Plakat_Bank-Banker-Bankrott.jpg (276 KB)

Plakat "Bank Banker Bankrott" (groß):
© Michael Hensel. Honorarfrei bei Namensnennung.
Download: Plakat_Bank-Banker-Bankrott_gross.jpg (11 MB)

Pressefoto "Bank Banker Bankrott":
© Michael Hensel. Honorarfrei bei Namensnennung.

Download: Pressefoto_Frey_00.jpg (238 KB)

Pressefoto "Bank, Banker, Bankrott" (groß):
© Michael Hensel. Honorarfrei bei Namensnennung.

Download: Pressefoto_Frey_00_gross.jpg (5.68 MB)

Pressefoto "Bank Banker Bankrott":
© Michael Hensel. Honorarfrei bei Namensnennung.

Download: Pressefoto_Frey_01.jpg (288 KB)

Pressefoto "Bank, Banker, Bankrott" (groß):
© Michael Hensel. Honorarfrei bei Namensnennung.

Download: Pressefoto_Frey_01_gross.jpg (5.55 MB)

Pressefoto "Bank Banker Bankrott":
© Michael Hensel. Honorarfrei bei Namensnennung.
Download: Pressefoto_Frey_02.jpg (269 KB)

Pressefoto "Bank Banker Bankrott" (groß):
© Michael Hensel. Honorarfrei bei Namensnennung.
Download: Pressefoto_Frey_02_gross.jpg (3,24 MB)

Pressefoto: © Masum Nami. Honorarfrei bei Namensnennung.
Download: Pressefoto_Frey_03.jpg (334 KB)

Pressefoto (groß): © Masum Namil. Honorarfrei bei Namensnennung.
Download: Pressefoto_Frey_03_gross.jpg (2,78 MB)

Pressefoto: © Masum Nami. Honorarfrei bei Namensnennung.
Download: Pressefoto_Frey_04.jpg (235 KB)

Pressefoto (groß): © Masum Namil. Honorarfrei bei Namensnennung.
Download: Pressefoto_Frey_04_gross.jpg (2,32 MB)

Ankündigungstext lang zum Programm "Bank Banker Bankrott":
Download: Ankuendigung_Frey_lang.pdf (198 KB)

Ankündigungstext kurz zum Programm "Bank Banker Bankrott":
Download: Ankuendigung_Frey_kurz.pdf (196 KB)